Styrk din indre autoritet som leder

Som leder skal du have modet til at påtage dig ledelsesansvaret. Det er ikke nok, at din chef udpeger som leder, og at dine medarbejdere tror på dig. Du skal også tro på dig selv; du skal bruge din indre autoritet. Hvis du ikke selv tror på dine lederevner, vil medarbejderne og din chef efterhånden miste troen på dig som leder.

Omvendt fører en overdreven tro på egne evner til selvfedme, arrogance og forfald.

Hvad er autoritet?

Autoritet er ”retten til at træffe ultimative beslutninger, og i organisationer som retten til at træffe beslutninger der er bindende for andre.”

– Anton Obholzer

Anton Obholzer påpeger at lederen autoriseres tre steder fra:

 • Ovenfra
 • Nedenfra og fra siden
 • Indefra

Læs også: Hvad er autoritet og hvordan anvender du autoritet i dit lederskab?

 

Hvad er den indre autoritet?

Under arbejdet med den indre autoritet gør lederen sig forestillinger om sit eget lederskab.

Det sker, når lederen stiller sig spørgsmål som:

 • Er jeg god nok?
 • Kan jeg løse mine opgaver tilstrækkeligt godt?

Vi gør os alle sådanne overvejelser – uanset om vi står i en formel ledelsesrolle eller ej. Vores indre dialog er afgørende for, hvordan vi opfatter os selv.

Du kan bl.a. styrke din egen indre autoritet ved at arbejde med din indre dialog.

 

Den positive indre dialog

Hvad tænker du om dig selv og dine evner som leder? Er glasset halvt fuldt, eller er det halvtomt?
Jeg havde min største ledelsesmæssige krise, lige inden jeg skulle udsendes for første gang til Irak i 2007.

Under en skarpskydningsøvelse i Oksbøl dræber vådeskud en af mine soldater og sårer en anden hårdt.

Forud for episoden lå flere års militær træning, som skulle gøre mig klar til at føre soldater i krig. Nu – 14 dage før udsendelsen – meldte tvivlen sig: Var jeg god nok?
Jeg fandt den positive dialog to steder:

 • I mig selv: Jeg gennemgik skudepisoden flere gange. Ofte om natten, mens mine kollegaer sov. I skæret fra en læselampe tegnede jeg soldaternes placering i terrænet på et stykke papir. Jeg løb min notesbog igennem og kontrollerede alle meldingerne; alt var, som det skulle være. Jeg kunne ikke have gjort mere. På et par lange løbeture i de frostklare eftermiddage i Oksbøl fandt jeg den positive indre dialog igen: Min deling havde brug for mig, og jeg havde flere gange forud for ulykken vist, at jeg kunne lede mine soldater.
 • I en mentor: I perioden efter ulykken trådte en tidligere chef, Christian, i karakter. Vi gik nogle ture inde på kasernens område og talte om ulykken. Christian forsikrede mig gentagne gange om, at mine soldater og jeg selv var klar til at løse opgaverne i Irak. Det havde vi været længe. Denne opmuntring fra en gammel ven styrkede min positive indre dialog yderligere.

Din indre dialog er afgørende for dit virke som leder. Hvis du ikke kan overbevise dig selv om, at du er god nok, bliver det svært at skabe følgeskab.

 

Vær fagligt dygtig, og interesser dig for medarbejderne

Som leder er det ikke dit job at være den bedste til alt, hvad der foregår i organisationen. Dit job er at være den bedste leder og skabe resultater gennem de mennesker, du omgiver dig med. Det stiller krav til, at du som leder kan dit kram. Faglig dygtiggørelse kan fx ske ved hjælp af formel uddannelse, ved studier af litteratur eller ved deltagelse i dine medarbejderes hverdag. Når du fysisk placerer dig sammen med dine medarbejdere, får du et ufiltreret indblik i de udfordringer, som den enkelte medarbejder står overfor. Det giver dig en faglig overhøjde, når der skal træffes beslutninger, og det styrker din indre autoritet at vide, at du har styr på, hvad der sker i alle organisationens kroge.

 

Vær i god form

At trække en direkte linje mellem at være i god form og være en god leder er nok at gå for vidt. Men en god fysisk form sikrer, at man i pressede situationer bedre evner at undgå ”den sorte zone”, idet man stadig kan få ilt til hjernen og træffe rationelle beslutninger. For den militære leder er en god fysik afgørende. Du skal ikke bare kunne følge med dine soldater, du skal også kunne lede dem og gå forrest.

 

Accepter dig selv

Du er den, du er. Vi laver alle fejl, og ingen af os er perfekte. Heller ikke de ledere, som du måtte se op til. Lederens opgave er ikke at være perfekt. Lederens opgave er heller ikke at være verdens bedste leder. Hans opgave er at sikre, at organisationen løser sine opgaver med de ressourcer, den har til rådighed. For at skabe et fantastisk team har du ikke brug for fantastiske individualister – du har brug for et fantastisk team.

 

Hent autoriteten indefra

Accepter, at ingen er perfekt, og gør en indsats for at være fagligt dygtig – så har du to ben at placere dit lederskab på.

Opbyg en god fysik og en positiv indre dialog for at opnå den indre autoritet. Glem alt om at være den perfekte leder: Du skal være den bedst mulige leder – og resultaterne skaber du gennem dit personel.

 

Når den indre autoritet tager over

Ledere med overdreven indre autoritet er farligere for organisationen end ledere uden autoritet. Det er et symptom på overdreven indre autoritet, hvis lederen omtales som og måske opfører sig som en feteret rockstjerne – når fokus sættes på lederen selv i stedet for på opgaveløsning i organisationen.

En overdreven indre autoritet er ødelæggende for organisationen. Den bunder ofte i, at lederen tidligere har haft succes, men uden at formå at reflektere over denne succes.

Men som oftest er succes et resultat af en holdindsats, ikke en enkeltpersons indsats.

Advarselstegnene på overdreven indre autoritet er følelsen af, at:

 • Du er så dygtig, at du ikke behøver at uddanne dig yderligere
 • Du er mere interesseret i din fremtidige stilling end i nuet
 • Du mener, du er Guds gave til din virksomhed

En overdreven indre autoritet fører til selvfedme og arrogance – og det skaber ikke følgeskab.

 

Find balancen

Balancen kan være svær at finde. Vi lever trods alt i Jantelovens Danmark: Du skal ikke tro, at du er noget. Men som leder har du behov for at tro, at du er noget.

 • Arbejd med positiv indre dialog,
 • Følg med fagligt
 • Accepter at vi alle laver fejl og
 • Hold dig i god form.

 

Det er ingredienser, jeg selv har brugt til at finde min indre autoritet.