Kommunikationen i et high performance team

En effektiv kampenhed er enhed hvor medlemmerne hver i sær giver alt hvad de har i sig for at løse enhedens opgave. Den er kendetegnet ved en høj grad af samarbejde, stor innovation og stor succesrate i løsningen af sine opgaver. Kommunikationen i et high performance team som effektive kampenheder er, har også særlige kendetegn.

Et dansk finskyttehold i stilling i Afghanistan

Et dansk finskyttehold i stilling i Afghanistan. Et eksempel på et high performance team.

Jeg har samlet fem karakteristika, som jeg selv brugte som rettesnor for kommunikationen blandt mine soldater i Afghanistan. Karakteristika for den gode kommunikation i et high performance tema:

  • Vi fortæller altid sandheden
  • Vi kommunikerer på tværs af organisationen
  • Vi taler i et klart og kort sprog
  • Så meget som muligt er standardiseret
  • Vi taler pænt til og om hinanden

Vi fortæller altid sandheden

I et system med en udpræget nul-fejlskultur, er det svært at få soldaterne til at fortælle sandheden. Problemet er blot for mig som leder, at hvis jeg ikke får de rigtige meldinger, så risikerer jeg at træffe beslutninger på et forkert grundlag. I forandringsprocessen kan man starte med sig selv: selv sige sandheden til sine foresatte, til sig selv og til sine soldater. Dernæst kan man belønne sine soldater for at gøre det samme. Episoder som ellers ville have udløst en ordentlig skideballe vendte jeg ofte til ros hvis soldaterne selv fortalte om episoderne. På sigt første der til at være evalueringer efter indsættelser i kamp blev markant mere udbytterige. Nu kunne vi lære af hinandens småfejl.

 

Vi kommunikerer på tværs af organisationen

For at sikre os at vi de rette mennesker fik informationerne i rette tid nedbrød vi det ellers etablerede kommunikationshieraki. Ved at kommunikere på tværs af organisationen kunne meldinger om fjendens bevægelser hurtigere nå ud til de soldater, som kunne indvirke på fjenden. For mig som leder kunne jeg koncentrere mig om at lytte til kommunikationen på tværs. Det gav mig overskud til at koncentrere mig om delingens rolle i kampen samt overskud til at koordinere på tværs med andre enheder i terrænet.

I kommunikation på tværs ligger også de prioriterede meldinger: meldinger om at man er kommet i kamp, information om fjenden, meldinger om sårede, sådanne meldinger har ethvert medlem af teamet pligt til at melde. Ved at anvende forudbestemte “stop-ord”, så ophører al anden kommunikation på fx radioen og alle lytter for herefter at kunne støtte det teammedlem, som nu har problemet.

 

Vi taler i et kort i klart sprog

Ved at tale i korte og klare sætninger, ved at undgå at pakke budskaberne ind bliver de lettere at forholde sig til. Alt det overflødige skæres fra. Derved undgår man misforståelser og tilbageløb. Der kan hurtigt tages action på klare meldinger.

 

Så meget som muligt er standardiseret

Under uddannelsen og dannelsen af teamet bliver vi enige om hvad ord betyder. Kommandoerne: “skyd-skyd”, “fremad”, “reorganiser” har alle fysiske handlinger tilknyttet. De bliver indøvet, trænet og konsekvent anvendt. Jeg har nogle gange mødt holdningen at professionalisme er fravær af standarder, at standarder kun er til for at støtte den urutinerede. Det modsatte er faktisk gældende. Professionalime er kendetegnet ved at standarderne er gennemarbejdede og hele tiden anvendes. Evnen til at improvisere ligger i at anvende standarderne på en ny måde i en ny kontekst. Ikke nødvendigvis at lave om på dem. Det samme gælder for standardiseringen af kommunikation.

 

Vi taler pænt til og om hinanden

Et high performance team kendetegnes bl.a. ved dets evne til at inkludere nye medlemmer og holde på de gamle. I kamp kan tonen hurtigt blive hård. Den tone kan forplante sig til hele måden at kommunikere på. I længden er det ødelæggende for både kommunikationen i teamet, for trivslen og i sidste ende for teamets beståen som high performance team. Vi tror derfor på at medarbejderen yder sit bedste. Fejler han, så har det en årsag, som vi alle kan lære noget af. Fejler han fordi han psykisk ikke kan mere, så har han nået sit breaking point. Det kan også ske for os. I stedet for at bebrejde hinanden, så støtter vi hinanden og lærer af hændelserne.

Det giver den enkelte tryghed. Både når han er en del af teamet og den dag han forlader det.