Skideballen som ledelsesværktøj

I en tid med anderkendelede ledelse og coaching er skideballen blevet et fyord i ledelse. Desuagtet har vi sikkert alle været udsat for den, og vi anvender den måske også ubevidst i vores lederskab.

En ordentlig skideballe er et kraftfuldt ledelsesværktøj, som skal anvendes med omtanke. Hvis du optræder autentisk få vist din organisation hvor dine grænser går, og at der er sanktioner hvis de ikke overholdes. Det kan måske endda styrke din egen position som leder, hvis du træder i karakter.

Formålet med skideballen

Formålet med at give en skideballe, er at få medarbejderen til at rette op på en uacceptabel adfærd. Der er tre scenerier det kan være på sin plads:

 • hvor forudgående konstruktiv feedback og coaching ikke har virket til at rette medarbejdere ind
 • hvor medarbejderen groft har tilsidesat sine pligter eller handlet svigagtigt
 • hvor du som leder bliver pålagt at give medarbejderen en skideballe

Fællles for dem alle er, at formålet er at ændre en uønsket adfærd. Den skal give anledning til refleksion hos modtageren. Det betyder, at skideballe ikke kan stå alene. Den skal følges op af en konstruktiv dialog. Det betyder også at du som leder, skal tænke nøje over både form og indhold.

Samtidig skal du have styr på regel nr. 1: Din skideballe skal være berettiget. Som leder skal du have styr på fakta inden du giver en skideballe. I de fleste tilfælde, er der en fornuftig forklaring på en medarbejders adfærd. Skideballen er sidste udvej.

 

Den ordentlige skideballes indhold og form

Hvis du som leder vælger at anvende skideballen som ledelsesværktøj, så skal du være opmærksom på både indhold og form. Du sætter din medarbejder i en ubehagelig og sårbar position:

 • Forberedelse:

  Du skal som leder forberede dig. Du må ikke improvisere en skideballe. Hvis du gør, risikerer du at komme til at sige ting, som du ikke ville. Du har sat medarbejderen i en sårbar situation ved at kalde ham ind til en skideballe. Det skal du respektere.

 • Råb aldrig.

  Uanset hvor ophidset du måtte være blevet, så er det en falliterklæring at råbe af sine medarbejdere. Det hører ingen steder hjemme i den ordentlige skideballe. Hvis du kender dig selv godt nok til at vide, at du kan reagere sådan, så dyk ned i forberedelsen og dyrk den negative formåen; evnen til ikke at handle. Afreager på en løbetur eller tag en tur med boksebolden inden du kalder medarbejderen ind.
  Husk at formålet er at få medarbejderen til at ændre adfærd. Ikke at du skal få afløb for dine frustrationer.

 • Vær konkret:

  Du skal påtale helt konkrete forhold med eksempler, som ikke er i orden. Der skal ikke være samlet til bunke. En skideballe gives ud fra én handling eller én serie forbundne handlinger.

 • Vær præcis i dine formuleringer:

  Du skal formulere dig, så medarbejderen ikke er i tvivl om, hvad du mener. Undgå fyldord, undgå rygdækning og undgå at blødgøre dine udsagn. Fokuser i stedet på at sige helt præcis, hvad du mener om de konkrete forhold.

 • Fokus på handlingen:

  Når du giver en skideballe, så gå altid efter bolden. Det er medarbejderens handling som skal kritiseres. Aldrig medarbejderen selv.

 • Far er ikke sur, far er skuffet:

  Jeg har altid både startet og afsluttet de få skideballer jeg har givet med: jeg havde faktisk ikke forventet det her af dig. På den måde indikerer jeg, at jeg havde en særlig tillid til medarbejderen, som hans handling nu har brudt. Det giver anledning til refleksion hos modtageren.

 • Det er slut, når det er slut:

  Når du har sagt det du vil sige, så er er skideballen afsluttet. Du skal ikke komme rendende senere for igen at hænge medarbejderen op på den handling, som du en gang har påtalt. Du har en chance – den skal du tænke nøje over hvordan du anvender.

 • Få noget konstruktivt ud af det:

  Giv medarbejderen tid til at tænke over skideballen og inviter derefter vedkommende til en samtale hvor I konstruktivt taler om opgaverne fremadrettet. Lad medarbejderen fremlægge hvad han har lært at episoden. Din opgave som leder er i denne fase at støtte medarbejderen. Skideballen er overstået. Den skal du ikke hænge i. Nu er fokus på, hvordan vi kommer videre.

 Were you born a fat, slimy, scumbag puke piece o’ shit, Private Pyle, or did you have to work on it?

Gunnery Sergeant Hartman i filmen Full Metal Jacket fra 1987.

Sådanne skideballer tager sig måske godt ud på film. I virkelighedens verden hører de ikke hjemme.

 

Giv skideballer i enerum.

Det er generelt god stil at rose sine medarbejdere foran andre, men altid at give skideballer i enerum. Det skal også være udgangspunktet: Giv skideballen i enerum, hvor ingen andre kan høre jer. Du sætter medarbejderen i en ubehagelig situation. Det skal du som leder respektere. Husk at det handler om at ændre en adfærd. Ikke at jorde et andet menneske. Det er uværdigt.

Kollektive skideballer

Jeg har få gange anvendt kollektive skideballer. Hver gang har det været i forbindelse med en kulturændring. Enheder jeg har overtaget med en dårlig eller syg arbejdsmoral. Her har forandringsprocessen startet med formulering af et værdigrundlæg og et dertilhørende adfærdskodeks. Når enheden som helhed, fx ved mit fravær, falder tilbage til sine gamle vaner, har jeg anvendt den kollektive skideballe. Reglerne er de samme som den individuelle:

 • Forberedelse
 • Råb aldrig
 • Vær konkret
 • Vær præcis i dine formuleringer
 • Fokus på handlingen
 • Far er ikke sur, far er skuffet
 • Det er slut, når det er slut
 • Vend til noget konstruktivt

 

Opsummering af den ordentlige skideballe

Skideballen er et kraftfuldt ledelsesværktøj. De fleste af os anvender den i vores lederskab, eller har i det mindste set den anvendt mere eller mindre bevidst. Den ordentlige skideballe er en mulighed for at være autentisk i sit lederskab: man får vist at der er handlinger, som er uacceptable i organisationen og at der er konsekvens ved dem. Samtidig er skideballen en yderst ubehagelig situation for medarbejderen at blive sat i. Det betyder, at du som leder skal tænke dig om, inden du griber til brug af værktøjet. Når du så vælger at give en skideballe, så sørg for at den er ordentlig. Og umiddelbart efter hav fokus på at komme videre.

Læs mere:

 • Ulrik Vilbeks bog: Gå forrest (Anmeldelse i Børsen)