Tør du lade være med at træffe beslutninger?

Evnen til at træffe beslutninger og udvise handlekraft er efter manges opfattelse karakteristika for den gode leder. Men evnen til at udholde ikke at vide hvad det rigtige er, til ikke at træffe en beslutning er lige så vigtig for lederen. Begrebet kaldes for Negativ Formåen.

Følg mig - statur foran Fort Benning i USA

Følg mig! – handlekraft er en vigtig ledelseskompetance; at vide hvornår man ikke skal beslutte eller vente med det, er lige så vigtig

Et åbent sind er afgørende for at kunne tænke

Den engleske digter John Keats var den første, der brugte begrebet negativ formåen. I et brev til sin bror i 1817 skrev han bl.a.

”I mean Negative Capability, that is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason

For digteren Keats var det afgørende, at han kunne bevare et åbent sind, for at kunne skabe sin kunst.

 

Positiv og negativ formåen

Den engelske professor Robert French definerede i 2002 begreberne positiv og negativ formåen. Hans argument er at den virkelighed lederen agerer i og det grundlag han skal kunne træffe sine beslutninger på er usikkert. Han skal kunne trække beslutninger med vidtrækkende konsekvenser og han skal samtidig vide hvornår han ikke skal kunne.
For French er den negative formåen en lige så central kompetence som den positive.

Positivt formåen – Beslutningskraft og handlekraft

  • hvad ved vi?
  • hvor meget kan vi nå?
  • hvor hurtigt kan vi nå til en beslutning?

 

Negativt formåen – Uvished og usikkerhed

  • hvad ved vi ikke?
  • problemløsning starter med et blankt stykke papir
  • er tryg ved ikke at vide og ikke at handle

 

Decision making is knowing if to decide, then when and what to decide.

– Amerikansk feltreglement

 

Træn dine ledere til at trives med usikkerheden

For den militære leder i kamp er hverdagen fyldt med usikkerhed. Han vil ikke have overblik over hvad fjenden gør og under beskydning vil han måske ikke engang kunne få et overblik over hvad hans egen enhed gør; han skal stadig kunne handle.

Heldigvis kan negativ formåen optrænes.

 

Tiltag til at udvikle dine lederes og din egen negative formåen

Forud for udsendelse til både Irak og Afghanistan forsøgte jeg at træne mine underførere til at agere og træffe beslutninger på usikre grundlag. I stedet for at give dem svar på deres spørgsmål, forsøgte jeg at rumme deres usikkerhed ved at spørge ind til deres udfordringer. Målet var at få dem til at træffe beslutninger inden for deres egen enhed først. Senere i uddannelsen blev de også mødt med krav om at stille forslag til hvilke beslutninger jeg skulle træffe i en given situation. Ikke nok med at det udviklede mine lederes negative formåen, så udviklede det også min egen.

 

Lederens negative formåen skaber kreative løsninger

Når lederne i en organisation praktiserer negativ formåen, så spreder kreativiteten sig. Medarbejdere vil trygt kunne stille forslag som umiddelbart ligger uden for de normale rammer. Og lederne på alle niveauer vil kunne begynde at forbedre processerne omkring sig.

 

Gør op med nul-fejlskulturen

For at kunne tænke innovativt har du behov for at gøre op med nul-fejlskulturen og belønne dine medarbejdere for at lave fejl – så længe organisationen lærer af fejlene. Hvis du derimod praktiserer en fejlfinderkultur, så vil du få en syg afart den negative formåen; en kultur hvor dine ledere værger sig fra at træffe beslutninger eller fra at tage ansvar for dem af frygt for straf.

At beslutte ikke at handle er et udtryk for negativ formåen – at undlade at beslutte og fornægte problemet, undervrrdere det eller forsvare sig mod det er dårlig ledelse.

 

Negativt rum skaber harmoni

Rubins vase - et eksempel på det negative rum

Edgar Rubins vase

I kunstens verden kendes begrebet negativt rum. Det er den del af et billede, som er mellem objektet og rammen. Tilstedeværelsen af negativt rum er noget af det som får et billede, et værelse eller en have til at fremstå som harmonisk. Tilstedeværelsen af græsplænen rundt om rosenbusken fremhæver rosen. Men ingen af delene kan stå alene. Det er sammenhængen og vægtningen, der skaber helheden. Brugen af negative rum kendes bedst fra den danske psykolog Edgar Rubins vaser. Afhængigt af hvad der opfattes som det negative rum, vil figuren i billedet enten være en vase eller to hoveder.

 

Negativ formåen kan ikke stå alene

På samme måde som det negativ rum skaber harmoni i kunsten skaber den negative formåen også harmoni i lederskabet. Negativ formåen kan ikke stå alene. Lederen skal træffe beslutninger – svære beslutninger med uoverskuelige konsekvenser. Kunseten er at balancere lederskabet mellem den positive og den negative formåen.

 

Træn din egen negative formåen

Træner du din egen negative formåen? Der er et sprøgsmål, som har hjulpet mig med at blive bedre til at tænke uden for rammerne og dermed udvikle min egen negative formåen. Jeg stiller mig selv spørgsmålet:

Hvad er det værste der kan ske?

Ofte har det vist sig at min egen frygt for konsekvenserne af en forkert beslutning langt har oversteget de reelle konsekvenser. Særligt i skole- og uddannelsessituationer har jeg fundet spørgsmålet nyttigt. Det værste der kan ske er ofte at jeg lærer at metoden ikke virkede – eller at den skulle justeres for at virke.

Vi skal tude prøve nyt, vi skal tude tage beslutninger men vi skal også tude lade være og vente. Hvor balancen er i dit lederskab ved jeg ikke – jeg forsøger dagligt at finde balancen i mit eget.

 

Vil du læse mere?

Indlæggetes første billede: expertinfantry, Flickr