Bliv en bedre leder: 15 gode råd

Som ledere er det vores fornemmeste opgave at få menneskerne under os så vel som organisationen som helhed til at lykkedes med sin opgave. Men fleste ledere har ingen formel uddannelse i at lede. Oftest bliver en af fagligt dygtig person forfremmet og sat til at lede en gruppe mennesker. Er man som organisation uheldig mister man en god fagperson og får en ringe leder til gengæld. Her følger 15 gode råd til at blive en bedre leder.

At være god leder kræver praktisk fornuft og erfaring med at lede. Man kan nok læse om hvordan andre har gjort, men hverken du eller jeg er Steve Jobs fra Apple eller Alfred Josefsen fra Irma. Prøv ikke at kopiere en guru.

I stedet skal du finde dig selv som leder. Men du behøver ikke at starte på bar bund. Jeg har her forsøgt at opremse en række råd, som jeg selv bruger, når jeg skal guide nye ledere ind i det at være leder.

Lad os se på de 15 gode råd:

Ledelse handler om at løse en opgave.

Jeg møder utallige definitioner på (god) ledelse. Empati, lytte til medarbejderne eller træffe beslutninger. Ledelse handler om at løse en opgave. Heri ligger lederens mandat: han skal udfolde og mobilisere organisationens resourcer til at løse den opgave. Det er med andre ord ikke længere dig alene, der skal udføre arbejdet. Du skal turde uddelegere til andre.

Du skal til skabe resultater gennem andre.

Skab rammer

Som leder er din opgave at skabe rammer, hvori dine medarbejdere kan skabe resultatet. Rammer kan stilles snævre eller brede afhængigt af de medarbejde du har og situationen i øvrigt. Kort tid kan fx pege på meget snævre rammer eller blot: “gør dette!” Generelt bør rammerne være så brede som situationen tillader og medarbejderen kan håndtere. Brede rammer skaber mulighed for at medarbejdere kan udfolde sin kreativitet du kan blive overrasket over resultatet. Men husk at have fokus på medarbejderen: nogle medarbejdere trives faktisk bedst med snævre rammer og meget lidt ansvar.

Stil opgaver

Når du har givet en ramme skal du stille en opgave. I stedet for at beskrive hvordan medarbejderen skal udføre en opgave så beskriv et end state. Hvilken effekt skal medarbejderen opnå? Lad derefter medarbejderen udfolde sig inden for de rammer du har udstykket. Som oftest vil du blive overrasket over medarbejdernes initiativ og fantasi. Stil aldrig opgaver, der er umulige at løse med de resourcer der er tildelt og bed aldrig medarbejderne om at gære noget som du ikke selv ville være villig til.

Forklar formålet

Sammen med opgaven og rammerne hører et formål. Hvorfor skal denne opgave løses og hvilken lille brik er det i organisationens overordnede formål. Du skal kunne forklare formålet med de aktiviteter du sætter i gang. Og medarbejderne skal forstå deres rolle i opgavens løsning. Det hjælper dem med at skabe mening i deres opgaver.

Vælg ledelsesstil med omhu

De fleste af os har en ledelsesstil vi foretrækker. Valget er ofte ubevidst og ureflekteret. Valg af ledelsesstil har dog indflydelse på opgavens løsning. Nogle ledelsesstile giver bedre resultater end andre. Vælg den ledelsesstil der matcher opgaven, tiden til rådighed, medarbejderne og den kultur du arbejder i bedst. Nye medarbejdere skal måske have mere støtte end de mere erfarne.

Og du må gerne kommandere med dine medarbejdere hvis opgavens løsning kræver det. Det er situationsbestemt ledelse i praksis.

Balancer modsatrettede krav

Som leder vil du hurtigt opleve, at skulle balancere modsatrettede krav. Oftest et krav om at bruge færrest mulige resourcer og samtidig fastholde kvalitet. Du skal lave afvejningen, og du skal stå på mål for den. Gennemfør din egen analyse af hvornår en given opgave er løst tilfredsstillende og afsæt ressourcerne til det. Spørg eventuelt din egen leder, om hun er enig i hvornår en opgave er løst tilfredsstillende og forklar så dine medarbejdere hvornår opgaven er løst – også selvom de måtte have andre meninger.

Vær det gode eksempel

Når du er leder, er du også rollemodel. Mød til tiden, overhold dine aftaler og helt generelt: vær det menneske, du ønsker dine medarbejdere skal være. Gå forrest, vær synlig i din ledelse og før fra fronten når I løser opgaver.

Sæt aldrig dine medarbejdere til noget du ikke selv ville udføre.

Vær loyal

Loyalitet gælder to veje: opad og nedad. Du er loyal opad, når du udfører de opgaver du bliver pålagt også de mindre sjove. Når du er loyal opad, tager du ansvar for ledelsens beslutninger, og forsøger ikke at tørre svære målsætninger af på foresatte.

Når du er loyal nedad, lytter du til medarbejderne og melder loyalt frem i systemet hvis I fx mangler resourcer til at løse en given opgave. For loyaliteten begge veje gælder at du aldrig må blive dum-loyal: Lad være med at forsøge at sælge en åbenlys dårlig beslutning opad såvel som nedad. Du sætter din egen integretet på spil.

Udfør kontrol

Ordet kontrol har ofte en negativ klang. Men kontrol kan vendes til noget positivt: tænk på kontrol som feedback. Når en medarbejder skal løse en opgave, så bed fx medarbejderen om at fortælle dig, hvordan han har tænkt sig at gøre det. På den måde kan du kontrollere om han har forstået opgaven, samtidig med at du kan give feedback på opgaveløsningen.

Når du kontrollerer og finder forhold, der ikke er i orden, så skal du påpege dem. Ved at lade stå til accepterer du dem. Hvis du vil have at møderne starter til tiden så luk døren og start til starttidspunktet. På den måde opdrages folk til at komme til tiden. Der er nemlig en konsekvens.

Som så meget andet skal kontrol også afvejes. For megen kontrol bliver trættende at arbejde i.

Prioriter udvikling

Den største udvikling af medarbejderne sker på jobbet. Ikke på kurser eller seminarer. Giv medarbejderne bredere rammer og mere ansvar efterhånden som de viser at de kan og vil. Lav et system, der sikrer at de får løbende feedback til at forbedre sig i den kontekst de arbejder i. Og opfordr dem der viser sig at have talent til at søge videre i organisationen.

På den måde demonstrerer du at du har blik for hele organisationen, og ikke kun dit eget lille hjørne.

Tag ansvar

Det kan være ensomt at være leder: du er alene om ansvaret. Det er dit ansvar, at få løst opgaven. Det er muligt, at beslutninger kan vendes og diskuteres, men sørg for at der aldrig er tvivl om hvem der har mandat til at træffe beslutninger og hvem der så har ansvaret.
Successer skal du fejre med medarbejderne. “Vi” lykkedes med en opgave. Men som leder skal du også træffe svære beslutninger fx om at skulle fyre medarbejdere.

Sådanne beslutninger er dit ansvar alene.

Tænk dig om

Jo flere folk du har under dig, des større konsekvenser har de ting ud siger og gør. Derfor skal du som leder tænke dig om inden du siger noget eller sætter noget i gang. Sørg for at have modet til at udsætte beslutninger.

Vær tydelig i din kommunikation

Når du træffer beslutninger, så vær tydelig om hvad du vil opnå. Der må ikke være tvivl om dine hensigter. Den sædvanlige rygdækning, som de fleste af os har praktiseret på et studie, skal afløses af afløses af klare prioriteter og svar. Tøven er i orden i en diskussion, det kan også være betimeligt at udskyde en beslutning, men når du træffer en, så sørg for at det er klart, hvad du mener. Vær tydelig når du stiller opgaver, og vær tydelig når du forklarer et formål. Også her kan man med fordel forberede sig: skriv ned hvad du vil kommunikere. Og skær så alt det overflødige fra.

Beskyt din egen tid

Medarbejderne vil gerne have din tid, ledelsen vil gerne have din tid, og du har også selv en række opgaver, som skal løses. Som leder er det afgørende at du evner at prioritere i dine opgaver: nogle er vigtige, andre er ikke, nogle er presserende andre ikke. For den uerfarne leder bliver de presserende opgaver taget først: telefonen, der ringer eller den næste mail i rækken. Men at have travlt er ikke et mål i sig selv. I stedet bør du tænke dig om og finde ud hvor du har størst effekt. Løs de opgaver først; luk døren og sluk telefonen imens.

Gør dig undværlig

Sørg for altid at kommunikere din hensigt. Hvordan skal afdelingen løse sine opgaver helt overordnet. Forestil dig at du skal være sygemeldt i 8 uger. Din organisation skal kunne fungere, uden at du er til stede. Og den skal kunne fungere i din ånd, det vil sige på den måde, som du også ville have ledt den. Det kan den kun, hvis du formår at være klar om hvad din hensigt og overordnede plan er. Hvis du alene giver enkeltopgaver vil medarbejderne ikke have overblik og ingen ville kunne overtage i din ånd, skulle du pludselig være væk.

I militæret er det naturligt at tænke på denne måde: her er lederen også indsat i kamp og kan lige så vel som den menige soldat blive ramt. Enheden skal stadig fungere. I den civile verden giver denne praksis dig mulighed for at fx at tage på ferie eller orlov uden at bekymre dig om opgaverne bliver løst. Det bliver de. Du har nemlig gjort dig selv undværlig.

At være leder

Som leder er der muligt at skabe resultater, som det havde været umulige at nå selv. Det der driver mig ved at være leder er (1) glæden ved at lykkedes med sine opgaver og (2) at se mine medarbejdere vokse i deres stillinger. Nogle vokser ud af stillingen og ind andre steder i organisationen og andre finder tilfredshed i det de laver og bliver specialister inde for et felt.

Den gode leder har således fokus på opgaven, skaber resultater og formår at udvikle sit personel. Alt sammen på samme tid.