Find modet til at træffe de svære beslutninger

Det er koldt på toppen, siger klicheen. At være leder kan være en ensom opgave. Der skal træffes beslutninger, svære beslutninger, som kan have stor indflydelse på dine medarbejderes hverdag. I en militær kontekst måske endda koste dem livet. Det ændrer ikke på et grundliggende vilkår ved ledelse: beslutningerne skal træffes, og det er dig som leder, der skal træffe dem.

 

Find modet til at træffe de svære beslutninger

Ledelse kan føles som en ensom opgave. Hvor finder du det indre mod til at træffe de svære beslutninger?

 

Sådan finder jeg mod til at træffe de svære beslutninger

Her er fire værktøjer jeg selv bruger til at finde modet til at træffe de svære beslutninger:

 

Oplev selv problemet

Inden svære beslutninger træffes bruger jeg tid på at skabe overblik. Jeg undersøger de enkelte elementer til bunds. Hvor det overhoved er muligt henter jeg data selv. Som leder må jeg også ud på gulvet, for på egen krop at opleve medarbejdernes problemer. Jeg kan samtidig bedre forsikre mig selv om at jeg faktisk har forstået problemet, og sikrer mig at beslutningen løser det grundlæggende problem.

Når jeg har samlet data forsøger jeg at isolere mig fra beslutningen: skabe mit eget frirum, hvor jeg kan tumle med tankerne. Hvis den svære beslutning skal træffes på arbejdet, så løber jeg en tur, tager hjem eller i sommerhuset. Under udsendelserne i Irak eller Afghanistan kunne jeg ofte finde en krog bag teltet, hvor jeg kunne sidde uforstyrret.
I dette frirum finder jeg plads til at opstille løsningsmuligheder.

Når du selv har oplevet problemet vil du også selv mærke behovet for at træffe en beslutning. Problemer andre fortæller om er lettere at fornægte end problemer, som du selv står i. Du tvinger dig selv til at handle.

 

Hvad er alternativet?

Jeg bruger min notesbog og tegner.

  • Hvad er problemet?
  • Hvad er løsningsmulighederne?

Endelig forsøger jeg at visualisere: hvad er alternativet, hvis jeg ikke træffer beslutningen? Hvis jeg lader stå til?
Svaret er altid det samme: Jeg kan undgå en konflikt eller ubehagelig situation på kort sigt. På langt sigt vil “laden stå til” være ødelæggende for organisationen.

I civile virksomheder vil det kunne aflæses på bundlinjen. I militære enheder vil det påvirke evnen til løse opgaver, i værste fald med tab af liv til følge; dine soldaters eller dit eget.

Få truffet beslutningerne – også de svære. Alternativet er oftest meget værre.

 

Den etiske lakmustest

For at skabe ro i mig og sikre at beslutningen ikke blot er rationel men også etisk korrekt, forsøger jeg også at løbe problemet og dets løsninger gennem den etiske lakmustest.
Den svarer på tre grundlæggende spørgsmål:

  • Er beslutningen lovlig?
  • Er beslutningen hensigtsmæssig?
  • Kan jeg leve med den?

Hvis det giver tvivl om beslutningen er korrekt, så forsøger jeg igen med omvendt fortegn: Hvad hvis jeg ikke træffer beslutningen? Ofte klarer gennemløbet med omvendt fortegn ikke testens punkt 2 og 3.

 

Gør det med det samme

Når jeg så har truffet beslutningen, så skal den føres ud i livet så hurtigt som muligt. Lad være med at vente. Udnyt energien i beslutningen og skab momentum.

Er der tale om en fyring af en medarbejder, så kald vedkommende ind til en samtale omgående. Skal en enhed afvikles, så kom i gang med det samme. Træffer du beslutningen om aftnen, så brug tiden lige efter på at lave en handlingsplan på hvordan du vil gøre næste dag på arbejdet. Når du møder, så kom i gang med det samme.

 

Du er lederen, opgaven er din

Ved at anvende de fire ovenstående værktøjer, har jeg kunne mobilisere modet til at træffe de svære beslutninger.

  • Jeg har selv oplevet problemet og er motiveret til at gøre noget ved det.
  • Jeg har konstateret at alternativet er at min organisation svækkes.
  • Jeg har sikret mig at beslutningen er etisk korrekt
  • Jeg fører den ud i livet med det samme.

Det kan være ensomt at skulle træffe de ubehagelige beslutninger – men de træffes altid til enhedens bedste.

Det er dit ansvar som leder.