Evaluer jeres aktiviteter: En guide til videndeling med After Action Review

Hent den gratis e-bog

Bliv bedre til at skabe resultater gennem struktureret feedback. After Action Review er en metode til evaluering af aktiviteter, som foregår i grupper. Metoden sikrer at vi får evalueret vores aktiviteter og få forankret de erfaringer vi gør os i organisationen.

Det er videndeling i praksis.

I denne guide får inspiration til at sætte evaluering af aktiviteter og videndeling i system.

I e-bogen får du:

  • Guide til at skabe og udvikle en feedbackkultur
  • Gennemgang af modellens spørgsmål
  • Praktiske anvisninger og værktøjer til at forankre læring i din organisation
  • I alt 26 siders guide skrevet til at blive læst på skærmen.

Download e-bogen gratis her:

Download

Læs mere eller diskuter bogen ovre på LinkedIn

Referencer:

After action review kendes i det danske Forsvar også under fordanskningen “evaluering efter indsættelse”.